Category Archives: Aktualności

Decyzja ZRID wydana

17 stycznia 2019 r. odbyła się Rada Budowy poprzedzająca faktyczne rozpoczęcie robót. W dniu 22.01.2018 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/”.
W dniu 28.01.2019r. o godzinie 8.00 odbędzie się spotkanie na którym przedstawiciele ŚZDW przekażą Wykonawcy robót plac budowy.

Przed decyzją ZRID

W dniu 04.12.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/”.

Październikowa Rada Projektu

Na dzień dzisiejszy oczekuje się na opracowanie i przekazanie przez Wykonawcę:
1. Przedmiarów i propozycji tabeli elementów rozliczeniowych – do 30.11.2018r.
2. Projekty Wykonawcze – branżowe do 30.10.2018r., drogowe do 30.11.2018r.
3. STWiORB do 15.11.2018r.
4. Wykonawca do 19.10.2018r. złoży projekt DOR do zaopiniowani na Policję i do ŚZDW. W następnej kolejności zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie Projektu DOR do Urzędu Marszałkowskiego.
5. Wykonawca jest w trakcie opracowywanie Projektu TOR.
Ponadto Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego na płycie CD zaktualizowany projekt budowlany DW 728 Radoszyce – Łopuszno wraz z kopią wniosku o wydanie decyzji ZRID złożonego w dniu 08.10.2018r. Wykonawca przedłożył do Zamawiającego wniosek o zmianę terminów pośrednich (kamieni milowych) związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i pozyskiwania decyzji administracyjnych. Zamawiający zastrzegł iż ostateczne rozpatrzenie wniosku nastąpi po rozpoczęciu przez Organ postępowania o wydanie decyzji ZRID. Termin kolejnego spotkania ustalono na 26.11.18r. godz.10:00

Rada Budowy nr 9

W dniu 04.09.2018r. odbyła się 9. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych: projektowane są konstrukcje poszczególnych nawierzchni –jezdni głównej oraz dróg bocznych, chodników i ścieżki rowerowej.
Opracowane zostało porozumienie z Przedstawicielami Gminy Radoszyce w sprawie nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym rozbudowywanego odcinka DW 728.
Prowadzone aktualnie prace projektowe mają na celu uzyskanie pod koniec 2018 r. decyzji ZRID, co pozwoli na rozpoczęcie robót.
Termin kolejnej Rady Budowy wyznaczono na 03.10.2018r.