Rada Budowy nr 9

W dniu 04.09.2018r. odbyła się 9. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych: projektowane są konstrukcje poszczególnych nawierzchni –jezdni głównej oraz dróg bocznych, chodników i ścieżki rowerowej.
Opracowane zostało porozumienie z Przedstawicielami Gminy Radoszyce w sprawie nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym rozbudowywanego odcinka DW 728.
Prowadzone aktualnie prace projektowe mają na celu uzyskanie pod koniec 2018 r. decyzji ZRID, co pozwoli na rozpoczęcie robót.
Termin kolejnej Rady Budowy wyznaczono na 03.10.2018r.