Październikowa Rada Projektu

Na dzień dzisiejszy oczekuje się na opracowanie i przekazanie przez Wykonawcę:
1. Przedmiarów i propozycji tabeli elementów rozliczeniowych – do 30.11.2018r.
2. Projekty Wykonawcze – branżowe do 30.10.2018r., drogowe do 30.11.2018r.
3. STWiORB do 15.11.2018r.
4. Wykonawca do 19.10.2018r. złoży projekt DOR do zaopiniowani na Policję i do ŚZDW. W następnej kolejności zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie Projektu DOR do Urzędu Marszałkowskiego.
5. Wykonawca jest w trakcie opracowywanie Projektu TOR.
Ponadto Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego na płycie CD zaktualizowany projekt budowlany DW 728 Radoszyce – Łopuszno wraz z kopią wniosku o wydanie decyzji ZRID złożonego w dniu 08.10.2018r. Wykonawca przedłożył do Zamawiającego wniosek o zmianę terminów pośrednich (kamieni milowych) związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i pozyskiwania decyzji administracyjnych. Zamawiający zastrzegł iż ostateczne rozpatrzenie wniosku nastąpi po rozpoczęciu przez Organ postępowania o wydanie decyzji ZRID. Termin kolejnego spotkania ustalono na 26.11.18r. godz.10:00