Decyzja ZRID wydana

17 stycznia 2019 r. odbyła się Rada Budowy poprzedzająca faktyczne rozpoczęcie robót. W dniu 22.01.2018 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/”.
W dniu 28.01.2019r. o godzinie 8.00 odbędzie się spotkanie na którym przedstawiciele ŚZDW przekażą Wykonawcy robót plac budowy.