Rada Budowy nr 7

W dniu 27.06.2018r. odbyła się 7. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych:
Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Prace projektowe mają na celu uzyskanie na pod koniec 2018 r. decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót.
Pozyskano zatwierdzenie prowadzenia prac archeologicznych;
Projekt Budowlany w branży drogowej, inżynieryjnej i wodno – kanalizacyjnej został przekazany do akceptacji Zamawiającego;
Projekt stałej organizacji ruchu został złożony do zaopiniowania przez Zamawiającego;
W końcową fazę wchodzą prace nad projektem konstrukcji jezdni.
Termin kolejnej Rady Budpowy wyznaczono na 02.08.2018r.