Rozpoczęcie prac przygotowawczych i budowy obiektu mostowego

W ciągu przebudowywanej DW 728 na trasie Łopuszno – Radoszyce do DK 74 prowadzone są roboty przygotowawcze, polegające na wycince drzewostanu pod poszerzenie nawierzchni istniejącej drogi.  W km 106+314 w miejscowości Radoska nad rzeką Plebanka trwają prace przy budowie obiektu mostowego o dł. 25,9.